Navigator
Navigator

 Communicate is easily
/Telefonica Argentina

  
Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 
Publications

 • Завершення проекту "Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку"

 • Повідомляємо про завершення у січні 2016 року проекту «Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку», що успішно був реалізований Асоціацією енергоаудиторів за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).


 • Огляд ринку Менеджмент-консалтингових послуг
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р.

  Менеджмент-консультант - управлінець над управлінцями.
  Існування інституту МК є визнанням того, що люди - найцінніший капітал будь-якого бізнесу.

  Загальні тенденції

  За останні десять років спостерігається дуже великий ріст ринку консалтингових послуг. Це пов'язано з глобалізацією світової економіки. Останні досягнення інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств...


 • Відпочинок без "задніх" думок. Новорічно-практичне ессе
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 1-2, 2002 р.

  Кожна цивілізована людина має власного стоматолога. Кожна сім'я, що піклується про свій добробут - має свого сімейного юриста. Кожна успішна компанія має своїх менеджмент-консультантів. І головним призначенням менеджмент-консультантів (надалі МК) є ідентифікація і пошук шляхів ефективного вирішення завдань (проблем), які ставить перед їх клієнтами життя. За подібним принципом діють всі консультанти - починаючи з лоцманів, що здійснюють навігацію кораблів ризикованим фарватером і закінчуючи системними інтеграторами, що навчають персонал клієнта роботі з встановленими АСУ. Але ж яку відмінність вносить саме приставка " менеджмент"?


 • Менеджмент-консалтинг, як спосіб підвищення ефективності управління
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р. 

  Етапи надання консалтингових послуг.

  Прелюдія. Надання консалтингових послуг, як вже мовилось, починається з усвідомлення необхідності змін. Причому таких змін, які ви з об'єктивних причин не можете здійснити самі. Тоді такі зміни можуть бути запроваджені стороннім професіоналом - менеджмент-консультантом. Отже, усвідомлення в голові, ресурси для проведення реструктуризації в кишені - можна запрошувати представника консалтингової компанії.


 • Банкрутство методом реструктуризації, або Ваш консультант Вам і лікар
 • Стаття надрукована в журналі Office, № 4, 2001 р.

  Приймаючи в увагу нашу з Вам, дорогий читач, зайнятість, будемо вважати, що з основними понятійними і процедурними моментами справ про банкрутство ми розібралися в попередньому номері цього часопису. І тому є думка підвести риску таким висновком: проведення процедури банкрутства це процес, спрямований на відродження, а не на ліквідацію підприємства, у якому застосовується операційна реструктуризації і юридичної техніка для роботи, як із боржником, так і з кредиторами.

   
Gaining competitive advantage

 

The Japanese challenge shook the confidence of the western business elite, but detailed comparisons of the two management styles and examinations of successful businesses convinced westerners that they could overcome the challenge. The 1980s and early 1990s saw a plethora of theories explaining exactly how this could be done. They cannot all be detailed here, but...

  The Japanese challenge shook the confidence of the western business elite, but detailed comparisons of the two management styles and examinations of successful businesses convinced westerners that they could overcome the challenge. The 1980s and early 1990s saw a plethora of theories explaining exactly how this could be done. They cannot all be detailed here, but some of the more important strategic advances of the decade are explained below. Gary Hamel and C. K. Prahalad declared that strategy needs to be more active and interactive; less “arm-chair planning” was needed. They introduced terms like strategic intent and strategic architecture. Their most well known advance was the idea of core competency. They showed how important it was to know the one or two key things that your company does better than the competition. 
  Active strategic management required active information gathering and active problem solving. In the early days of Hewlett-Packard (H-P), Dave Packard and Bill Hewlett devised an active management style that they called Management By Walking Around (MBWA). Senior H-P managers were seldom at their desks. They spent most of their days visiting employees, customers, and suppliers. This direct contact with key people provided them with a solid grounding from which viable strategies could be crafted. The MBWA concept was popularized in 1985 by a book by Tom Peters and Nancy Austin. Japanese managers employ a similar system, which originated at Honda, and is sometimes called the 3 G's (Genba, Genbutsu, and Genjitsu, which translate into “actual place”, “actual thing”, and “actual situation”). Probably the most influential strategist of the decade was Michael Porter. He introduced many new concepts including; 5 forces analysis, generic strategies, the value chain, strategic groups, and clusters. In 5 forces analysis he identifies the forces that shape a firm's strategic environment. It is like a SWOT analysis with structure and purpose. It shows how a firm can use these forces to obtain a sustainable competitive advantage. Porter modifies Chandler 's dictum about structure following strategy by introducing a second level of structure: Organizational structure follows strategy, which in turn follows industry structure. Porter's generic strategies detail the interaction between cost minimization strategies, product differentiation strategies, and market focus strategies. Although he did not introduce these terms, he showed the importance of choosing one of them rather than trying to position your company between them. He also challenged managers to see their industry in terms of a value chain. A firm will be successful only to the extent that it contributes to the industry's value chain. This forced management to look at its operations from the customer's point of view. Every operation should be examined in terms of what value it adds in the eyes of the final customer. In 1993, John Kay took the idea of the value chain to a financial level claiming “ Adding value is the central purpose of business activity”, where adding value is defined as the difference between the market value of outputs and the cost of inputs including capital, all divided by the firm's net output. Borrowing from Gary Hamel and Michael Porter, Kay claims that the role of strategic management is to identify your core competencies, and then assemble a collection of assets that will increase value added and provide a competitive advantage. He claims that there are 3 types of capabilities that can do this; innovation, reputation, and organizational structure. The 1980s also saw the widespread acceptance of positioning theory. Although the theory originated with Jack Trout in 1969, it didn’t gain wide acceptance until Al Ries and Jack Trout wrote their classic book “Positioning: The Battle For Your Mind” (1979).
  The basic premise is that a strategy should not be judged by internal company factors but by the way customers see it relative to the competition. Crafting and implementing a strategy involves creating a position in the mind of the collective consumer. Several techniques were applied to positioning theory, some newly invented but most borrowed from other disciplines. Perceptual mapping for example, creates visual displays of the relationships between positions. Multidimensional scaling, discriminant analysis, factor analysis, and conjoint analysis are mathematical techniques used to determine the most relevant characteristics (called dimensions or factors) upon which positions should be based. Preference regression can be used to determine vectors of ideal positions and cluster analysiscan identify clusters of positions. Others felt that internal company resources were the key. In 1992, Jay Barney, for example, saw strategy as assembling the optimum mix of resources, including human, technology, and suppliers, and then configure them in unique and sustainable ways. Michael Hammer and James Champy felt that these resources needed to be restructured. This process, that they labeled reengineering, involved organizing a firm's assets around whole processes rather than tasks. In this way a team of people saw a project through, from inception to completion. This avoided functional silos where isolated departments seldom talked to each other. It also eliminated waste due to functional overlap and interdepartmental communications. In 1989 Richard Lester and the researchers at the MIT Industrial Performance Center identified seven best practices and concluded that firms must accelerate the shift away from the mass production of low cost standardized products. The seven areas of best practice were:

 Simultaneous continuous improvement in cost, quality, service, and product innovation

 • Breaking down organizational barriers between departments
 • Eliminating layers of management creating flatter organizational hierarchies.
 • Closer relationships with customers and suppliers
 • Intelligent use of new technology
 • Global focus
 • Improving human resource skills

  The search for “best practices” is also called benchmarking. This involves determining where you need to improve, finding an organization that is exceptional in this area, then studying the company and applying its best practices in your firm. A large group of theorists felt the area where western business was most lacking was product quality. People like W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, A. Kearney, Philip Crosby, and Armand Feignbaum suggested quality improvement techniques like Total Quality Management (TQM), continuous improvement, lean manufacturing, Six Sigma, and Return on Quality (ROQ). An equally large group of theorists felt that poor customer service was the problem. People like James Heskett (1988), Earl Sasser (1995), William Davidow, Len Schlesinger, A. Paraurgman (1988), Len Berry, Jane Kingman-Brundage, Christopher Hart, and Christopher Lovelock (1994), gave us fishbone diagramming, service charting, Total Customer Service (TCS), the service profit chain, service gaps analysis, the service encounter, strategic service vision, service mapping, and service teams. Their underlying assumption was that there is no better source of competitive advantage than a continuous stream of delighted customers. Process management uses some of the techniques from product quality management and some of the techniques from customer service management. It looks at an activity as a sequential process. The objective is to find inefficiencies and make the process more effective. Although the procedures have a long history, dating back to Taylorism, the scope of their applicability has been greatly widened, leaving no aspect of the firm free from potential process improvements. Because of the broad applicability of process management techniques, they can be used as a basis for competitive advantage.

  Some realized that businesses were spending much more on acquiring new customers than on retaining current ones. Carl Sewell, Frederick Reicheld, C. Gronroos, and Earl Sasser showed us how a competitive advantage could be found in ensuring that customers returned again and again. This has come to be known as the loyalty effect after Reicheld's book of the same name in which he broadens the concept to include employee loyalty, supplier loyalty, distributor loyalty, and shareholder loyalty. They also developed techniques for estimating the lifetime value of a loyal customer, called customer lifetime value (CLV). A significant movement started that attempted to recast selling and marketing techniques into a long term endeavor that created a sustained relationship with customers (called relationship selling, relationship marketing, and customer relationship management.) Customer relationship management (CRM) software (and its many variants) became an integral tool that sustained this trend. James Gilmore and Joseph Pine found competitive advantage in mass customization. Flexible manufacturing techniques allowed businesses to individualize products for each customer without losing economies of scale. This effectively turned the product into a service. They also realized that if a service is mass customized by creating a “performance” for each individual client, that service would be transformed into an “experience”. Their book, The Experience Economy, along with the work of Bernd Schmitt convinced many to see service provision as a form of theatre. This school of thought is sometimes referred to as customer experience management (CEM). Like Peters and Waterman a decade earlier, James Collins and Jerry Porras spent years conducting empirical research on what makes great companies. Six years of research uncovered a key underlying principle behind the 19 successful companies that they studied: They all encourage and preserve a core ideology that nurtures the company. Even though strategy and tactics change daily, the companies, nevertheless, were able to maintain a core set of values. These core values encourage employees to build an organization that lasts. In Built To Last (1994) they claim that short term profit goals, cost cutting, and restructuring will not stimulate dedicated employees to build a great company that will endure. In 2000 Collins coined the term “built to flip” to describe the prevailing business attitudes in Silicon Valley . It describes a business culture where technological change inhibits a long term focus. He also popularized the concept of the BHAG (Big Hairy Audacious Goal). Arie de Geus (1997) undertook a similar study and obtained similar results. He identified four key traits of companies that had prospered for 50 years or more. They are: Sensitivity to the business environment — the ability to learn and adjust

 • Cohesion and identity — the ability to build a community with personality, vision, and purpose
 • Tolerance and decentralization — the ability to build relationships
 • Conservative financing

  A company with these key characteristics he called a living company because it is able to perpetuate itself. If a company emphasizes knowledge rather than finance, and sees itself as an ongoing community of human being, it has the potential to become great and endure for decades. Such an organization is an organic entity capable of learning (he called it a “learning organization”) and capable of creating its own processes, goals, and persona. Jordan Lewis finds competitive advantage in alliance strategies. Rather than seeing distributors, suppliers, firms in related industries, and even competitors as potential threats or targets for vertical integration, they should be seen as potential assistants or partners. He explains how mutual respect and trust is the cornerstone of this approach and describes how this can be fostered at the interpersonal relationship level.

 

01001, м. Київ,                                                                  вул. Мала Житомирська, 16/3, офіс 4

Mala Zhytomyrska street, 16/3, office 4              01001, Kyiv, Ukraine

Тел:+ 38 044 537 63 30
Тел:+ 38 044 537 63 29
Тел/факс:+ 38 044 279 59 23
E - mail : info[at]navigator.net.ua