Navigator
Navigator

 Все вещи исходят из необходимости: в природе нет ни добра, ни зла!
/Бенедикт Спиноза

  
Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 
Публикации

 • Завершення проекту "Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку"

 • Повідомляємо про завершення у січні 2016 року проекту «Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку», що успішно був реалізований Асоціацією енергоаудиторів за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).


 • Огляд ринку Менеджмент-консалтингових послуг
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р.

  Менеджмент-консультант - управлінець над управлінцями.
  Існування інституту МК є визнанням того, що люди - найцінніший капітал будь-якого бізнесу.

  Загальні тенденції

  За останні десять років спостерігається дуже великий ріст ринку консалтингових послуг. Це пов'язано з глобалізацією світової економіки. Останні досягнення інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств...


 • Відпочинок без "задніх" думок. Новорічно-практичне ессе
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 1-2, 2002 р.

  Кожна цивілізована людина має власного стоматолога. Кожна сім'я, що піклується про свій добробут - має свого сімейного юриста. Кожна успішна компанія має своїх менеджмент-консультантів. І головним призначенням менеджмент-консультантів (надалі МК) є ідентифікація і пошук шляхів ефективного вирішення завдань (проблем), які ставить перед їх клієнтами життя. За подібним принципом діють всі консультанти - починаючи з лоцманів, що здійснюють навігацію кораблів ризикованим фарватером і закінчуючи системними інтеграторами, що навчають персонал клієнта роботі з встановленими АСУ. Але ж яку відмінність вносить саме приставка " менеджмент"?


 • Менеджмент-консалтинг, як спосіб підвищення ефективності управління
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р. 

  Етапи надання консалтингових послуг.

  Прелюдія. Надання консалтингових послуг, як вже мовилось, починається з усвідомлення необхідності змін. Причому таких змін, які ви з об'єктивних причин не можете здійснити самі. Тоді такі зміни можуть бути запроваджені стороннім професіоналом - менеджмент-консультантом. Отже, усвідомлення в голові, ресурси для проведення реструктуризації в кишені - можна запрошувати представника консалтингової компанії.


 • Банкрутство методом реструктуризації, або Ваш консультант Вам і лікар
 • Стаття надрукована в журналі Office, № 4, 2001 р.

  Приймаючи в увагу нашу з Вам, дорогий читач, зайнятість, будемо вважати, що з основними понятійними і процедурними моментами справ про банкрутство ми розібралися в попередньому номері цього часопису. І тому є думка підвести риску таким висновком: проведення процедури банкрутства це процес, спрямований на відродження, а не на ліквідацію підприємства, у якому застосовується операційна реструктуризації і юридичної техніка для роботи, як із боржником, так і з кредиторами.

   
Обслуживание бизнеса
Юридические услуги

 

1.

Создание, ликвидация и банкротство компаний, корпоративное право:

-

Подготовка учредительных и других документов для регистрации юридических лиц, филиалов представительств, общественных организаций

-

Регистрация субъектов предпринимательства в органах государственной власти и управления

-

Легализация представительств иностранных компаний и общественных организаций

-

Реорганизация субъектов предпринимательства

-

Ликвидация юридических лиц

-

Выполнение процедур банкротства и санации предприятий

 

2.

Сопровождения договорных правоотношений:

-

Анализ гражданско-правовых документов и правоотношений

-

Правовая поддержка процесса ведения переговоров

-

Непосредственное создание Договоров и их заключение с контрагентами

-

Сопровождение выполнения обязательств

 

3.

Арбитражный процесс:

-

Юридический анализ правоотношений, которые сложились

-

Подготовка юридических выводов и рекомендаций, разработка документов доарбитражного и арбитражного урегулирования

-

Представительство в суде арбитражной, третейской и общей юрисдикции

-

Консультации по поводу выполнения решений, апелляционные процессы

 

4.

Получения лицензий, разрешений, сертификатов

 

5.

Налоговое право:

-

Правовые выводы на существующие налоговые правоотношения

-

Планирование и оптимизация налогообложения

-

Обжалования актов и действий фискальных органов

 

6.

Трудовые правоотношения: контракты, внутренние документы компаний, освобождения, решения споров

 

7.

Правовой анализ проблем и пути их решения

 

8.

Защита авторских прав

 
Бухгалтерские услуги

1.

Бухгалтерское сопровождение предприятий с небольшими объемами при отсутствии бухгалтерской службы на предприятии:

-

общая система налогообложения

-

упрощенная система налогообложения

 

2.

Бухгалтерское сопровождение финансово-хозяйственной деятельности частного предпринимателя (в том числе консультационное обслуживание)

 

3.

Подготовка и сдача налоговой, статистической отчетности предприятий, которые временно не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность:  

-

общая система налогообложения

-

упрощенная система налогообложения

 

4.

Консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, тематическая подборка законов, постановлений, инструкций, положений и других нормативных актов:

-

разовые консультации

-

абонентское обслуживание

 

5.

Аудит налогового и бухгалтерского учета. Определение соответствия поданной налоговой отчетности в ГНА и фактической, согласно учета. Подготовка откорректированной отчетности

 

6.

Ежеквартальный аудит + полное консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и  налогообложения, тематическая подборка законов, постановленный, инструкций, положений и вторых нормативных актов

 

7.

Восстановление бухгалтерского учета (зависит от периода и объема работ; цена за каждый месяц, который подлежит восстановлению)

 

8.

Составление ликвидационного баланса

 

9.

Обязательный аудит для акционерных обществ. Подтверждение полноты и достоверности финансовой отчетности при сдаче годового отчета в соответствии с требованиями ГКЦБФР

 
Услуги по управлению человеческими ресурсами

 

1

HR- консалтинг

 

2

Организация системы управления персоналом

-

Разработка и продвижение миссии организации

-

Разработка системы подбора персонала

-

Разработка системы аттестации персонала

-

Разработка системы оценки результатов работы

-

Организация системы развития персонала

-

Разработка системы мотивации персонала

-

Разработка системы компенсации (оплаты труда)

-

Развитие корпоративной культуры

 

3

Возобновления и ведения кадрового документооборота

 

4

Аудит персонала

 

5

Обеспечения персоналом

 

6

Создания корпоративных средств массовой информации

 

7

Организация корпоративных мероприятий

-

Корпоративные праздники

-

PR-мероприятия

-

Деловые мероприятия

 

8

Тренинги

-

Стратегия развития предприятия

-

Построение работы HR-департамента

-

Эффективный менеджмент

-

Искусство продажи

-

Построение эффективной команды

 


01001, м. Київ,                                                                  вул. Мала Житомирська, 16/3, офіс 4

Mala Zhytomyrska street, 16/3, office 4              01001, Kyiv, Ukraine

Тел:+ 38 044 537 63 30
Тел:+ 38 044 537 63 29
Тел/факс:+ 38 044 279 59 23
E - mail : info[at]navigator.net.ua