Navigator
Navigator

Всі речі походять з необхідності:

у природі немає ні добра, ні зла!

/Бенедикт Спінозa

 

Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию.

Когда "Школа бизнеса (покет)" Воан смотрел на них, я опустил взгляд на его запятнанные спермой брюки.

Я узнал, где можно застать мисс.

Таким образом, оба "Экономика эксплуатации парка оборудования Учебное пособие" ваших противника знали, какие карты у них на руках.

Они поступили проще, единодушно договорившись между собой умертвить мальчика и съесть его.

Сказал, что это будет еще забавнее сделать сюрприз для следующего оператора.

  
Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

 
Публикації

 • Завершення проекту "Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку"

 • Повідомляємо про завершення у січні 2016 року проекту «Підтримка інституційної спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного розвитку», що успішно був реалізований Асоціацією енергоаудиторів за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).


 • Огляд ринку Менеджмент-консалтингових послуг
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р.

  Менеджмент-консультант - управлінець над управлінцями.
  Існування інституту МК є визнанням того, що люди - найцінніший капітал будь-якого бізнесу.

  Загальні тенденції

  За останні десять років спостерігається дуже великий ріст ринку консалтингових послуг. Це пов'язано з глобалізацією світової економіки. Останні досягнення інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств...


 • Відпочинок без "задніх" думок. Новорічно-практичне ессе
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 1-2, 2002 р.

  Кожна цивілізована людина має власного стоматолога. Кожна сім'я, що піклується про свій добробут - має свого сімейного юриста. Кожна успішна компанія має своїх менеджмент-консультантів. І головним призначенням менеджмент-консультантів (надалі МК) є ідентифікація і пошук шляхів ефективного вирішення завдань (проблем), які ставить перед їх клієнтами життя. За подібним принципом діють всі консультанти - починаючи з лоцманів, що здійснюють навігацію кораблів ризикованим фарватером і закінчуючи системними інтеграторами, що навчають персонал клієнта роботі з встановленими АСУ. Але ж яку відмінність вносить саме приставка " менеджмент"?


 • Менеджмент-консалтинг, як спосіб підвищення ефективності управління
 • Стаття надрукована в Галицьких контрактах, № 4, 2002 р. 

  Етапи надання консалтингових послуг.

  Прелюдія. Надання консалтингових послуг, як вже мовилось, починається з усвідомлення необхідності змін. Причому таких змін, які ви з об'єктивних причин не можете здійснити самі. Тоді такі зміни можуть бути запроваджені стороннім професіоналом - менеджмент-консультантом. Отже, усвідомлення в голові, ресурси для проведення реструктуризації в кишені - можна запрошувати представника консалтингової компанії.


 • Банкрутство методом реструктуризації, або Ваш консультант Вам і лікар
 • Стаття надрукована в журналі Office, № 4, 2001 р.

  Приймаючи в увагу нашу з Вам, дорогий читач, зайнятість, будемо вважати, що з основними понятійними і процедурними моментами справ про банкрутство ми розібралися в попередньому номері цього часопису. І тому є думка підвести риску таким висновком: проведення процедури банкрутства це процес, спрямований на відродження, а не на ліквідацію підприємства, у якому застосовується операційна реструктуризації і юридичної техніка для роботи, як із боржником, так і з кредиторами.

   
Обслуговування бізнесу
Юридичні послуги

1.

Створення, ліквідація та банкрутство компаній, корпоративне право:

-

Підготовка засновницьких та інших документів для реєстрації юридичних осіб, філій представництв, громадських організацій

-

Реєстрація суб’єктів підприємництва в органах державної влади та управління

-

Легалізація представництв іноземних компаній та громадських організацій

-

Реорганізація суб’єктів підприємництва

-

Ліквідація юридичних осіб

-

Виконання процедур банкрутства і санації підприємств

 

2.

Супроводження договірних правовідносин:

-

Аналіз цивільно-правових документів та правовідносин

-

Правова підтримка процесу ведення переговорів

-

Безпосереднє створення Договорів та їх укладання з контрагентами

-

Супроводження виконання зобов’язань

 

3.

Арбітражний процес:

-

Правовий аналіз правовідносин, що склалися

-

Підготовка юридичних висновків та рекомендацій, розробка документів доарбітражного та арбітражного врегулювання

-

Представництво в суді арбітражної, третейської та загальної юрисдикції

-

Консультації з приводу виконання рішень, апеляційні процеси

 

4.

Отримання ліцензій, дозволів, сертифікатів

 

5.

Податкове право:

-

Правові висновки на існуючі податкові правовідносини

-

Планування та оптимізація оподаткування 

-

Оскарження актів та дій фіскальних органів

 

6.

Трудові правовідносини: контракти, внутрішні документи компаній, звільнення, вирішення спорів

 

7.

Правовий аналіз проблем та шляхи їх вирішення

 

8.

Захист авторських прав

 

 
Бухгалтерські послуги

1.

Бухгалтерське супроводження підприємств з невеликими об’ємами при відсутності бухгалтерської служби на підприємстві:

-

загальна система оподаткування

-

спрощена система оподаткування

 

2.

Бухгалтерське супроводження фінансово-господарської діяльності приватного підприємця (в тому числі консультаційне обслуговування)

 

 

3.

Підготовка та здача податкової, статистичної звітності підприємств, які тимчасово не здійснюють фінансово-господарську діяльність:  

-

загальна система оподаткування

-

спрощена система оподаткування

 

4.

Консультаційне обслуговування з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, тематична підбірка законів, постанов, інструкцій, положень та інших нормативних актів:

-

разові консультації

-

абонентське обслуговування

 

5.

Аудит податкового та бухгалтерського обліку. Визначення відповідності поданої податкової звітності в ДПА і фактичної, згідно обліку. Підготовка скорегованої звітності

 

6.

Щоквартальний аудит + повне консультаційне обслуговування з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, тематичний підбір законів, постанов, інструкцій, положень та інших нормативних актів

 

7.

Відновлення бухгалтерського обліку (ціна залежить від періоду та об’єму робіт; ціна за кожний місяць, що підлягає відновленню)

 

8.

Складання ліквідаційного балансу

 

9.

Обов’язковий аудит для акціонерних товариств. Підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності при здачі річного звіту у відповідності з вимогами ГКЦБФР

 

 
Послуги з управління людськими ресурсами

1

HR- консалтинг

 

2

Створення системи управління персоналом

-

Розробка та просування місії організації

-

Розробка системи підбору персоналу

-

Розробка системи атестації персоналу 

-

Розробка системи оцінки результатів роботи

-

Організація системи розвитку персоналу 

-

Розробка системи мотивації персоналу 

-

Розробка системи компенсації (оплати праці)

-

Розвиток корпоративної культури

 

3

Відновлення та ведення кадрового документообігу

 

4

Аудит персоналу

 

5

Забезпечення персоналом

 

6

Створення корпоративних засобів масової інформації

 

7

Організація корпоративних заходів

-

Корпоративні свята

-

PR-заходи

-

Ділові заходи

 

8

Тренінги

-

Стратегія розвитку підприємства

-

Побудова роботи HR-департаменту

-

Ефективний менеджмент

-

Мистецтво продажу

-

Побудова ефективної команди 

 

 


01001, м. Київ,                                                                  вул. Мала Житомирська, 16/3, офіс 4

Mala Zhytomyrska street, 16/3, office 4              01001, Kyiv, Ukraine

Тел:+ 38 044 537 63 30
Тел:+ 38 044 537 63 29
Тел/факс:+ 38 044 279 59 23
E - mail : info[at]navigator.net.ua